Welkom bij Bruna MediationIn veel situaties kan een conflictsituatie ontstaan, bijvoorbeeld op de werkvloer of in de familiesfeer. Bij mediation kijken we naar individuele en gemeenschappelijke belangen. Vaak ontstaan nieuwe inzichten en een frisse kijk op de gezamenlijke relatie.

Als u contact met mij opneemt, kijk ik of het conflict geschikt is voor mediation. Als u allebei bereid bent naar een oplossing te zoeken, plannen we een gesprek.


Wat is mediation?

Mediation is het op professionele wijze bemiddelen tussen twee of meer mensen of partijen die met elkaar in conflict zijn. De mediator gebruikt hierbij een groot aantal communicatiemiddelen die hij op het juiste moment weet in te zetten. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en niet betrokken bij de inhoud van het conflict zelf. Mediation behoort tot de alternatieve conflictoplossingsmethoden. Andere voorbeelden hiervan zijn arbitrage en bemiddeling. Alternatief slaat op het feit dat deze methoden bestaan naast de rechtspraak.


Wat kan ik voor u doen?

Wanneer u contact opneemt met mij, hebt u al een eerste belangrijke en moedige stap genomen... U hebt er namelijk voor gekozen om het conflict samen op te willen lossen en zelf verantwoordelijk te blijven voor de uitkomst. U kunt het conflict namelijk ook bekijken als iets positiefs: u bent het niet met elkaar eens, maar doordat u iets doet met het conflict geeft u aan wel te willen blijven communiceren! Ik zal u hierbij begeleiden door naar u allebei te luisteren en u naar elkaar te laten luisteren. Dit doe ik onder andere door het stellen van vragen, dóór te vragen, samen te vatten wat ik gehoord heb en te checken of dit juist is. We gaan vervolgens op zoek naar gemeenschappelijke belangen zodat verbinding mogelijk is. Mogelijk leidt dit er al in een vroeg stadium toe dat het conflict wordt opgelost, en als dit niet gebeurt komt u mogelijk wel tot nieuwe inzichten of ziet u het conflict in een ander daglicht.


Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt.
Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld. De (financiële) belangen zijn groot en het aantal betrokken partijen varieert. Net zoals de mogelijke issues en escalatiegraad. Voorbeelden hiervan zijn: u werkt samen binnen een VOF of BV, maar bent het over bepaalde zaken niet eens, u hebt een meningsverschil met uw verhuurder of huurder over het contract, of met uw klant of leverancier over de lever- of betaalcondities. 


Neem contact op!

Tel: 0575 52 89 89

Mail: info@brunamediation.nl

Facebook

Instagram